امروز : ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۲
ساعت : ۰۵:۴۷
اتصال شما : 3.233.219.103


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1402-1401

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - سال تحصیلی 1402-1401
    • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1401/05/09   ساعت : 08:00   و پایـان در تـاریخ : 1401/06/01   ساعت : 23:59